Strona główna

Kompleks opiekuńczy " U Stępniów"

Kompleks opiekuńczy U Stępniów

„Kompleks Opiekuńczy u Stępniów” – miejsce stworzone z myślą o osobach starszych, zapewnieniu im spokojnej, bezpiecznej, godnej i szczęśliwej starości. Jesteśmy rodzinną firmą i chcemy żeby nasza placówka posiadała rodzinny charakter, aby każdy mieszkaniec Kompleksu Opiekuńczego czuł się jak u siebie.

PROCEDURA

ORGANIZACJI ODWIEDZIN PENSJONARIUSZY 

,,KOMPLEKSU OPIEKUŃCZEGO U STĘPNIÓW”

W TRAKCIE EPIDEMII WIRUSA SARS-CoV-2

 

 ,,Kompleks Opiekuńczy u Stępniów” stwarza warunki podtrzymywania więzi z rodzinami Pensjonariuszy. Oprócz kontaktów listowych i telefonicznych stwarza się  możliwość odwiedzin Pensjonariuszy przez najbliższych zachowując jednocześnie środki bezpieczeństwa w celu uniknięcia zakażenia koronawirusem. 

 

    Ośrodek zapewnia życzliwe przyjęcie osób, które przyjeżdżają w odwiedziny do Pensjonariusz z zachowaniem poniższych warunków:

1. Pensjonariusz może być odwiedzony przez maksymalnie 2 najbliższe osoby.

2. Odwiedziny Pensjonariusza odbywają się po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu  i wpisaniu się w harmonogram odwiedzin.

3. Odwiedziny odbywają się w budynku ,,Kompleksu Opiekuńczego u Stępniów” w odpowiednio wyznaczonym do tego celu miejscu i pod nadzorem pracownika.

4. Czas odwiedzin wynosi 30 minut.

5.  Wejście na odwiedziny jest poprzedzone dezynfekcją rąk     i założeniem rękawiczek jednorazowych oraz założeniem maseczki ochronnej. Należy zdezynfekować spód obuwia.

6. Odwiedziny odbywają się przy zachowaniu bezpiecznej odległości minimum 2 metrów zarówno w stosunku do Pensjonariusza jak i pracownika.

7. Wejście i wyjście osoby odwiedzającej odbywa się przez drzwi prowadzące bezpośrednio na zewnątrz budynku, bez możliwości wejścia osoby odwiedzającej do dalszej części ośrodka.

8. Obowiązuje zakaz wychodzenia z  Pensjonariuszem na zewnątrz budynku oraz zakaz kontaktu cielesnego.

9. Obowiązuje zakaz przynoszenia napojów i posiłków oraz zakaz karmienia Pensjonariusza.

10. Obowiązuje zakaz wnoszenia torebek, reklamówek, plecaków itp. 

11. Informacji dotyczących stanu zdrowia Pensjonariusza udziela Kierownik Zespołu.

12. Dane osób odwiedzających będą odnotowane przez pracownika ośrodka w zeszycie odwiedzin.

 

13. W przypadku spóźnienia się na wyznaczoną godzinę, czas odwiedzin zostanie skrócony o czas spóźnienia i nie zostanie wydłużony. 

 

Placówka

Misją placówki jest zapewnienie najwyższych standardów w opiece nad osobami starszymi poprzez przygotowanie komfortowych warunków mieszkalnych, zatrudnienie wykwalifikowanego personelu oraz dbanie o rodzinna i ciepłą atmosferę. Oferta placówki skierowana jest zarówno do aktywnych seniorów , którzy chcą dbać o swoją sprawność fizyczną i intelektualną, jak również do osób wymagających kompleksowej opieki  medycznej, pielęgniarskiej i rehabilitacyjnej.

Obiekt położony jest w malowniczej miejscowości Kozia Wola, w powiecie koneckim, na terenie gminy Stąporków. Otoczony naturalnym lasem blisko hektar ogrodzonego placu, podjazdy, spacerniaki umilą osobom pobyt w placówce.

Posiadamy zezwolenie Wojewody Świętokrzyskiego nr PS.II.9423.8.2015 na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z zapewnieniem całodobowej opieki osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

Dojazd